Tussendoelen beginnende geletterdheid

Het Expertisecentrum Nederlands heeft Tussendoelen beginnende geletterdheid geformuleerd. Het SLO heeft deze tussendoelen overzichtelijk verwerkt (http://www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/taalsite/lexicon/00572/).

Tussendoelen beginnende geletterdheid

Abstract

Door het Expertise Centrum Nederlands ontwikkelde tussendoelen die gericht zijn op de ontwikkeling van geletterdheid van kinderen in de onderbouw van de basisschool.

Tekst

Overzicht tussendoelen beginnende geletterdheid

Boekoriëntatie

-Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
-Ze weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts.
-Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.
-Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins voorspellen.
-Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om goed naar het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties.

Verhaalbegrip

-Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze voorspellingen doen over het verdere verloop van het verhaal.
-Kinderen weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een episode. -Een situatieschets geeft informatie over de hoofdpersonen, de plaats en tijd van handeling. In een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt opgelost.
-Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt.
-Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen, aanvankelijk met steun van illustraties.
-Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van illustraties.

Functies van geschreven taal

-Kinderen weten dat geschreven taalproducten zoals briefjes, brieven, boeken en tijdschriften een communicatief doel hebben.
-Kinderen weten dat symbolen zoals logo’s en pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen.
-Kinderen zijn zich bewust van het permanente karakter van geschreven taal.
-Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot communicatie.
-Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen ‘lezen’ en ‘schrijven’. Ze kennen het onderscheid tussen ‘lezen’ en ‘schrijven’.

Relatie tussen gesproken en geschreven taal

-Kinderen weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met audio/visuele middelen.
-Kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
-Kinderen kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven. Voorbeelden: de eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen/dingen, logo’s en merknamen.

Taalbewustzijn

-Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden.
-Kinderen kunnen onderscheid maken tussen de vorm en betekenis van woorden.
-Kinderen kunnen woorden in klankgroepen verdelen zoals bij kin-der-wa-gen.
-Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm (“Pan rijmt op Jan”) en later met behulp van beginrijm (“Kees en Kim beginnen allebei met k”).
-Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden, zoals bij p-e-n.

Alfabetisch principe

-Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.
-Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen en schrijven.

Functioneel schrijven en lezen

-Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, briefjes, opschriften en verhaaltjes.
-Kinderen lezen zelfstandig prentenboeken en eigen en andermans teksten.

Technisch lezen en schrijven, start

-Kinderen kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen.
-Kinderen kunnen klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken.
-Kinderen kunnen klankzuivere woorden schrijven.

Technisch lezen en schrijven, vervolg

-Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm).
-Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden.
-Kinderen maken gebruik van een breed scala van woordidentificatietechnieken.
-Kinderen herkennen woorden steeds meer automatisch.

-Begrijpend lezen en schrijven

-Kinderen tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook gemotiveerd die zelfstandig te lezen.
-Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten.
-Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s